Navnet på dit firma

 

Det er dette firmanavn, der er synligt for andre virksomheder i MEPS.

Dine ordregivere kan søge efter dit firmanavn, når de sender aftaleforslag eller opgavebestillinger.

 

  

 

 

 

 

Udgangsadresse

 

Din virksomhed skal have mindst én udgangsadresse.

Det er denne adresse, der bestemmer, hvor du vises på kortet, når ordregivere vil sende aftaler til dig. 

 

 

Brancher

 

Din virksomhed skal have mindst én branche.

Det, du angiver har betydning for hvilke brancher du kan oprette aftaler for.

Brancher via Underentreprenør (UE) kan få et UE-tillæg i aftalerne med ordregiver. 

 

 

Kontaktperson


Mindst én af dine brugere skal angives som kontaktperson.

Som kontaktperson kan du få tildelt en opgave og kommunikere med andre parter i opgaven.


 

 

 Besigtigelsesteknikker og udgangsadresse

 

Brugere der skal kunne udføre besigtigelser, skal have angivet dette i brugerprofilen

Alle, der skal kunne udføre besigtigelser, skal også have en udgangsadresse.