Aftaleindstillinger


Under fanen Aftaleindstillinger skal du vælge den rolle, som virksomheden skal have som aftalepart. Du kan være både Ordregiver og Udførende part (som Hovedentreprenør) eller kun en af rollerne (som Forsikringsselskab eller Underentreprenør).

 Her kan du også oprette Foruddefinerede tekster, der kan bruges i aftalerne.
 


Opgaveindstillinger


Under Opgaveindstillinger skal du vælge, hvilke roller du kan have i en opgave. Hvis virksomheden vil have flere roller, skal du vælge Alle.