Du finder aftalerne med dine partnere under Aftaler. Som ordregiver opretter du aftaler med dine udførende parter, og som entreprenør kan du oprette aftaler med privatkunder og virksomheder. Aftaleforslag fra dine ordregivere kommer ind under At godkende i den venstre kolonne, og aftaler, som du har oprettet til din entreprenør, ligger under Sendt til godkendelse.Klik på tragten for at filtrere din søgning. Klik derefter på de brancher, kompetencer eller nøgleord, som du vil medtage i dit udvalg. De ord, du vælger, markeres med et grønt flueben.Du kan vælge at deaktivere  og arkivere en aftale. Arkiverede aftaler kan ikke genaktiveres. 

Aftaler, der via integration har et eksternt ID, kan opdateres med en ny version. Tidligere versioner vil ophøre med at være gyldige, når den nye version godkendes. 

Når du vil oprette en ny version af en aftale, kan du starte med at kopiere den gamle aftale.Hvis du vælger at sætte aftalen på pause, skal du angive start- og slutdato og klikke på Gem. Dette kan gøres af både ordregiver eller den udførende part og betyder, at parten ikke kan vælges til nye opgaver i den angivne periode. Aftalen kan til enhver tid genaktiveres.Du kan udskrive aftalen ved at åbne aftalen og klikke på knappen Udskriv i øverste højre hjørne.