Det er dataejerens ansvar at sikre, at oplysninger om brugere i MEPS er korrekte.En dataejer har en af følgende roller i et af MEPS-systemerne:

- MEPS-Administrator
- MEPS-Aftaleadministrator


 


Administratoren skal regelmæssigt gøre følgende: 


 Brugere, der ikke længere skal have adgang til MEPS skal fjernes (kalkylehistorik, der er knyttet til brugeren, forbliver i systemet).
 Hvis brugeren er kontaktperson i en opgave, skal man manuelt opdatere opgaven med en ny kontaktperson


 Sådan fjerner man en bruger

 

  • Gå til Vores virksomhed
  • Gå til Brugere
  • Klik på papirkurven til højre for brugeren
  • Svar Ja, fjern når du bliver spurgt om du vil fjerne brugeren?


 

Sådan opdaterer man kontaktoplysninger på en bruger:
 

  • Gå til Vores virksomhed
  • Gå til Brugere
  • Klik på den bruger, der skal opdateres
  • Ret kontaktoplysningerne
  • Ændringer man foretager gemmes med det samme