Under fanen Kontrol i MEPS vises alle virksomhedens sager. Denne funktion er udviklet for at give projektledere et bedre overblik på tværs af sager i MEPS.

 

Overblikket tilbyder filtrering, sortering og viser til med når arbejdsopgaver i en projektplan kræver ekstra opmærksomhed (f.eks. hvis disse er overskredet eller påbegyndes snarligt).

 

Herunder ser du et eksempel på Kontrol-siden.

 

 

 


Ny procesflow for projektplaner

Den nye projektlinje viser de planlagte processer i projektet ved hjælp af intuitive ikoner. Symbolerne viser med farver og statussymboler stadiets status.

 

Herunder ses en forklaring af tidslinjens farver og symboler.

 

 

Hver arbejdsgang har sit eget ikon og ved hjælp af farver og status symboler er det muligt at danne sig et overblik over sagens nuværende stadie, om hvilke arbejdsopgaver der påbegyndes snart.

 
Aktuelle opgaver


Opgaver som skal gennemføres i dag, snarligt eller er forsinkede vises en tydelig notifikation med forklarende tekst på den enkelte projektplan. 

 

Farverne følger samme mønster som statussymboler beskrevet ovenover. 

 

 

Filtrering


Projektledere har mulighed for at filtrere visningen af projektplaner baseret på bl.a. start- og slutdato, arbejdsopgave, kontaktperson, forretningsenhed, parter i opgaven.


Kontrol er et supplement til siderne Start og Aktuel status

Kontrol indeholder et overblik over vigtige datoer og opgaver baseret på arbejdsopgaverne i en sag.

 

Start giver en besked om vigtige hændelser og beslutninger relateret til invitationer, besigtigelser, kalkuleringer og beslutninger for dine sager.

 

Aktuel status giver et samlet statusoverblik over virksomhedens sager, som ikke tager arbejdsopgaverne i betragtning.  (Kræver rollen ’Afdelingsleder’) 

 

I fremtiden vil vi videreudvikle på funktionaliteten under Kontrol og tilføje flere proces-trin. Dette betyder at vi på sigt vil samle relateret information under Kontrol-siden for at skabe et samlet overblik på denne side.

Læs mere

Mere information om projektplaner og arbejdsopgaver kan findes her:


Video: Presentation och Genomgång MEPS Arbetsorder (svensk)

Projektplaner i MEPS