Hvis du forsøger at tildele en besigtigelse til en tekniker, men denne ikke fremgår af listen ”Vælg tekniker” skyldes det mangler i bruger-opsætningen for teknikeren.
Sådan afhjælper du problemet 

 

For at få en tekniker frem på listen skal du gøre følgende:
  1. Klik på ”Vores Virksomhed”
  2. Klik ”Brugere” og vælg den bruger du ønsker at tildele besigtigelsen til.
  3. Markér ”JA” i ”Udfør besigtigelse?”
  4. Udgangsadresse skal være angivet for teknikeren. Du tilføjer en udgangsadresse ved at klikke ”+ Tilføj”-knappen


Tildel besigtigelsen igen, og nu burde din ønskede tekniker fremgå af listen: