Etiketter tilhørende kontaktperson på en opgave

Hvis man skifter kontaktperson i en opgave (under Parter i Opgaven) bliver de etiketter, der tilhørte den oprindelige/tidligere kontaktperson ligeledes fjernet. Dertil tilføjes i stedet den nye kontaktpersons etiketter. 


Opdatering af Billeder og Dokumenter - nyt udseende og mulighed for at dele en mappe

Under hver opgave i MEPS findes Billeder og Dokumenter, som nu har fået e nyt udseende som viser struktur, placering og mappeoverskrifter. Ligeledes er der tilføjet en mulighed for at dele en mappe med en anden involveret part i sagen. Mappen oprettes ved at klikke på "+ Mappe" og under Adgang vælge muligheden "Del med anden part", hvor du derefter vælger, hvem du ønsker at dele mappen med. Derved vil kun du og din virksomhed, samt den valgte organisation (f.eks. forsikringsselskab) har adgang til mappen.