Opgave

Opgave - Om opgaven
Du finder kontaktoplysninger for den aktuelle opgave under Om opgaven. Her kan du få vist og oprette besigtigelser, aktiviteter, arbejdsordrer og hændel...
Thu, 14 Sep, 2023 kl. 9:12 AM
Opgave - Ejendomsbeskrivelse
  Ejendomsbeskrivelsen indeholder relevant beskrivelse af den specifikke ejendom bl.a. navn på opgaven (benævnelse af opgaven), bygningsår, areal, opgavebe...
Fri, 9 Feb, 2024 kl. 11:39 AM
Opgave - Parter i opgaven
Under Parter i opgaven vælges og inviteres de parter som skal deltage i opgaven.    Dette gøres ved at klikke på knappen + Part, hvorefter systemet automa...
Fri, 9 Feb, 2024 kl. 11:33 AM
Opgave – Forsikringssag
Under Forsikringssag er der oplysninger om forsikringssagen, såsom type af skade, skadedato og skadebeskrivelse. Her varetages funktionen for Underopgav...
Thu, 14 Sep, 2023 kl. 9:00 AM
Opgave - Tildel Besigtigelse
Ved hjælp af placeringen på kortet kan du vælge den tekniker, der ligger tættest på skadestedet eller har det færrest antal besigtigelser. Teknikerens initi...
Fri, 9 Feb, 2024 kl. 11:43 AM
Opgaver - Besigtigelser
Under menupunktet Om opgaven i højre sidemenu har du mulighed for at tilføje en ny besigtigelse og angive hvilken besigtigelsestekniker som skal udføre besi...
Fri, 9 Feb, 2024 kl. 11:36 AM