Denna funktion är en tilläggsfunktion som är integrerad i Appen MepsBesiktning.


Funktionen är förenad med en kostnad. För information om detta hänvisar vi till Meps Prislista


Floor Plan Creator (FPC) fungerar lite olika i olika operativsystem.

Android: 
- Floor Plan Creator installeras som en App i Play Butik

- Appen kan arbeta i offlineläge

- Appen har funktion för koppling till digital avståndsmätare via Bluetooth

- Du kan ange mätpunkter med mätvärden som importeras till MEPS fuktprotokoll

- Du kan rita ett fuktskadat område

- Appen har flera möjligheter till konfiguration av grundinställningar


(Mer information om mätpunkter, fuktskadat område och fuktprotokoll finns här.) 


IOS (Iphone/Ipad), Windows

- Floor Plan Creator använder ett webbgränssnitt

- Funktionen behöver inte installeras

- Funktionen kräver uppkoppling till internet

- Vissa funktioner som finns i Android saknas i webbgränssnittetUnder fliken Planskisser.

Skapa en planskiss med Floor Plan Creator genom att klicka på den blå knappen. Eller symbolen i övre kanten.

 

När det finns en befintlig planskiss kan man välja alternativet Redigera befintlig

 

  

Du flyttas då vidare från MepsBesiktning till appen Floor Plan Creator.

 

För mer instruktioner om hur du använder denna app hänvisar vi till Hjälp och Guide i Floor Plan Creator

 

  

När är klar med planskissen klickar du på: 

För Android:  

Spara eller telefonens knapp tillbaka 

Välj Save and Quit 

För Windows eller IOS (Iphone/Ipad):

Klicka på X
 

  


Du förs nu tillbaka till appen MepsBesiktning


Svara ja på frågan för att skapa nya utrymmen i besiktningen baserat på din planskiss.

 

  

Välj utrymmestyp för de nya rummen.

 

  

Nu finns planskissen från Floor Plan Creator som en bild i besiktningen.

 

 

I besiktningen ligger också de nya utrymmen som importeras.

 

Dessa utrymmen har Mått och ytor på Golv, vägg och tak. De har också avdrag för fönster och dörrar.