I MEPS finns funktion för att redovisa en MEPS-kalkyl som underlag för en kontantreglering där ersättning betalas ut direkt till försäkringstagaren.


Det finns två typer av kontantreglering där beräkningarna ser olika ut. Typ A - Kontantreglering av kundens eget arbete, Typ B - Kontantreglering där kunden anlitar annan entreprenör. Kontantreglering kan göras med delar av kalkylen eller hela uppdraget. 


En kontantreglering kan genomföras med en befintlig kalkyl som skapats av inbjudna entreprenörer. Kalkylens koder markeras och flyttas över till kunden. 


Kontantreglering kan också genomföras genom att handläggaren själv skapar en kalkyl för kontantreglering med Kunden som utförare på kodraderna och ett avtal placerat på försäkringstagaren under parter i uppdraget.


Kopplat till kontantreglering finns också ett specifikt Beslut som dokumenterar händelsen.


För att genomföra en kontantreglering korrekt i MEPS så finns det ett antal delar som behöver genomföras på rätt sätt. 

I denna manual ska vi gå igenom detta steg för steg.


I denna instruktion ska vi gå igenom:


1 - Kontantreglering i MEPS Avtal

När ett försäkringsbolag ersätter en privatperson för att genomföra eget arbete betalar de skattefria pengar utan moms direkt till privatperson. Det innebär att kostnaden för Arbete och Transporter anges med andra värden i MEPS Avtal. 


Det är Branschen Kontantreglering i Avtalet som styr ersättningsnivån för en kontantregelring Typ A - Kontantreglering av kundens eget arbete.Vid kontantreglering Typ B (Kontantreglering där kunden anlitar annan entreprenör) beräknas kostnaden för Arbete och Transporter med de ordinarie värden som finns för varje specifik bransch.

2 -  Avtal och Avstånd under Parter i Uppdraget


På sidan Parter i uppdraget finns inställningar som påverkar kostnaderna vid en kontantreglering.


Vid en kontantreglering beräknas avståndet som styr kostnaderna för Arbete och Transporter utifrån inställningen "Avstånd från objekt till bygghandel" 


Under inställningen för försäkringstagare finns möjligheten att lägga till ett avtal för kontantregleringen. Kalkylens koder som har försäkringstagaren som utförare kommer då beräknas utifrån detta avtal.  Om inget avtal valts används huvudentreprenörens avtal för beräkningar av kontantregleringen. 3 - Typ A  - Kalkylering av kontantreglering där försäkringstagaren utför eget arbete

I denna kontantreglering gäller följande:

  • Beräkningen grundar sig på avtalets pris för branschen kontantreglering.
  • Beräkningen ger en gemensam beräkning för ställ och etablering för alla koder i kalkylen.
  • Beräkningen av Ställ och Transport grundar sig på ett avstånd - Försäkringstagarens avstånd till bygghandel. 
  • Beräkningen lägger inte till något UE-påslag.
  • Typ A kan kalkyleras av både Huvudentreprenör och Försäkringsbolag men inte av UE. 


I kalkylen

Sätt försäkringstagaren som utförare på Alla Kodrader i Kalkylen.


Sätt branschen Kontantreglering på alla kodrader som ska utföras av försäkringstagaren.


3 - Typ B - Kalkylering av Kontantreglering där försäkringstagaren anlitar egen entreprenör

I denna kontantreglering gäller följande:

  • Beräkningen grundar sig på avtalets pris för kodens respektive bransch (Bygg, Rör, Golv osv.)
  • Beräkningen separerar ställ och etablering per bransch.
  • Beräkningen av Ställ och transport grundar sig på ett avstånd som blir gemensamt för alla branscher. Försäkringstagarens: Avstånd från objektet till bygghandel
  • Beräkningen ger inget UE-påslag. (Därmed bör kalkylen inte rakt av jämföras med en komplett kalkyl från entreprenörer som anlitar UE)
  • Typ B kan endast kalkyleras av Försäkringsbolag och bör redovisas gentemot kund med sammanställningen Kundens ersättning


I kalkylen

Sätt försäkringstagare som utförare på Alla Kodrader i Kalkylen (Behåll befintlig bransch).4 - Kontantreglering i sammanställningar


För kontantreglering som enbart innehåller Typ A kan redovisning mot kund genomföras av Huvudentreprenör med Sammanställningen - Kundgodkännande.


Kontantreglering av Typ B kan endast kalkyleras av Försäkringsbolaget och redovisas därmed mot kund av Försäkringsbolaget med Sammanställningen - Kundens ersättning


I sammanställningarna redovisas kostnader av...

... Typ A med begreppen Kundens eget arbete och Kundens eget material. 

... Typ B med begreppet Kundens entreprenör.


Vid omfattande kontantreglering av Typ A kan Kundens kostnad visa 0 kronor och Kundgodkännandets bilaga Kundens ersättning visar att Kundens ersättning överstiger kundens kostnader. I dessa fall måste Försäkringsbolaget agera för att betala ut den överstigande ersättningen till Kunden. 


Huvudentreprenören skall även i dessa fall alltid skicka sin faktura till kund utifrån fördelningslistan. Dels för att få en korrekt justering av Moms och för att Fakturan är ett formellt underlag för garantin för det utförda arbetet.


När Försäkringsbolaget redovisar kostnadsfördelningen mot Försäkringstagaren använder de med fördel Sammanställningen Kundens ersättning.


Bild: Kundgodkännande


Bild Bilaga Kundgodkännande:


Bild Kundens ersättning (endast försäkringsbolag)


5 - Händelse - Beslut - kontantreglering under Om Uppdraget


För att ett beslut om kontantreglering ska utföras och dokumenteras på korrekt sätt ska ett formellt beslut registreras under Händelser i MEPS-uppdraget. 

Utöver beslutet kan det vara lämpligt att också kommunicera via meddelanden till eventuella inbjudna parter.Klicka på [+ Händelse]


Ange Typ:  Beslut Kontantregering