Du finner kontaktuppgifter för det aktuella uppdraget under Om uppdraget.

Här kan du se och skapa besiktningar, aktiviteter, arbetsordrar och händelser. Du kan skapa händelser av olika typer. Du kan lägga upp en aktivitetsplan för uppdraget med hjälp av aktiviteter och arbetsorder. Du kan göra egna noteringar som endast syns för dig men du kan också publicera dem för alla parter i uppdraget.
Här kan du se utförda, redigera eller skapa nya Besiktningar. För mer information om besiktning, se separata artiklar under Meps Manualer & Instruktioner.
Lägg till händelse genom att klicka på

+Händelser

Välj Annan Händelse
Välj typ av händelse
Klicka på Spara

Eller fritext skriv vad det är för händelse det gäller.
Klicka på Spara. Försäkringsbolagen har möjlighet att välja ett beslut i listan över Typ av händelse.

Annan händelse skapar en bild av kalkylen. Denna skickas inte till beställaren för beslut.
Du kan lägga upp aktiviteter som underlättar uppdragets planering. Aktiviteterna är Startmöte, Slutmöte, Kostnad/Ersättning godkänd av kund och Arbete på plats slutfört. Dessa aktiviteter får automatiskt ett klardatum när aktiviteten läggs till. Rivning, Nymontering, Avfuktning och Sanering hanteras via Arbetsorder. Du kan skapa olika typer av Arbetsorder, eller bara se skapade arbetsordrar som en del av projektplaneringen. För mer information om detta se avsnittet Arbetsorder under Meps Manualer & Instruktioner.


Varje uppdragskort visar också vilka aktiviteter som är påbörjade (orange), ej påbörjade (grå) och slutförda (grön).


Klicka på (i) i övre högra hörnet för att se beställarens

kontaktperson och senast tagna beslut.I uppdragskortens vänstra hörn visas om en skada är ersättningsbar eller ej. Följande status finns.


= Beslut har ej tagits

= Ersättningsbar skada

 = Ej ersättningsbar skada