Här väljer beställaren sin utförare och skickar en inbjudan till entreprenören, sidoentreprenören och/eller besiktningsbolaget för ett godkännande.
Försäkringsbolaget kan lägga till ett kontantavtal om det skulle bli aktuellt mot försäkringstagaren. Ett kontantavtal kan vara ett generellt avtal, se Avtal, eller ett gällande entreprenörsavtal och fungerar då som en prislista för kontantregleringsbranscher.Du kan välja in ytterligare en person för ett uppdrag. Det innebär att en av dina kontaktpersoner kan ha insyn och delaktighet i uppdraget utan att vara satt som synlig kontaktperson för utomstående parter i uppdraget. En sådan roll kan till exempel vara en specialist eller granskare av uppdrag. Detta kan göras av alla parter.Huvudentreprenören skickar i sin tur en inbjudan till de underentreprenörer som han vill ha med i uppdraget. Detta görs via de avtal som huvudentreprenören har med sina underentreprenörer.
Om en motpart accepterar eller tackar nej till inbjudan syns detta under parter i uppdraget. Om en part tackar nej, kan du bjuda in en annan part.En utförare kan välja att markera klar i uppdraget genom att klicka på Markera klar i uppdraget eller lämna ett uppdrag genom att klicka på Lämna uppdrag.Och en beställare kan välja att ta bort en part från ett uppdrag genom att klicka på papperskorgen vid företaget.