Klicka här för en PDF med bilder och ytterligare beskrivning av Arbetsorder

Se film om MEPS Arbetsorder

 

MEPS Arbetsorder

Som användare i MEPS har man tillgång till Arbetsorder både via sin vanliga inloggning i meps.net och till det nya mobilanpassade hantverkarstödet som man loggar in i via work.meps.net. Den nya rollen Hantverkare kan bara komma åt hantverkarstödet via work.meps.net och saknar därmed behörighet till övriga MEPS. För att en användare ska kunna tilldelas en arbetsorder måste funktionen ”utför arbetsorder” aktiveras under användarinställningarna i MEPS.


Planera och fördela jobb med MEPS Arbetsorder

Arbetsorder kan användas för att planera ett arbete över tid och för att få koll på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det blivit gjort eller har planerats. En arbetsorder kan också tilldelas en organisation och den kan även tilldelas en användare/hantverkare inom den egna organisationen. Hantverkaren kan smidigt dokumentera genom att skriva noteringar eller ta bilder med mobilen i arbetsordern, som syns direkt i MEPS.

När en arbetsorder skapas, visas den i listan över alla arbetsorder. En arbetsorder kan innehålla följande: Aktivitet, Bransch, Beskrivning, Preliminära start- och slutdatum samt en Benämning. Inget av detta är dock obligatoriskt, så det är upp till varje användare eller organisation att välja sitt sätt att arbeta med arbetsorder.


Så här tilldelas en arbetsorder

En arbetsorder kan också tilldelas en annan organisation. Då får kontaktpersonen på det uppdraget ett mejl om att de tilldelats en arbetsorder. Inom sin egen organisation kan man även tilldela en eller flera hantverkare en arbetsorder. Dessa får då ett mejl om att de tilldelats en arbetsorder och från det mejlet länkas de direkt in i MEPS hantverkarstöd och kan där se arbetsordern i listan över sina tilldelade arbetsorder.

Hantverkaren ser status på sina arbetsorder; Ej påbörjade, Pågående eller Slutförda. Dessa går att öppna för att läsa eller uppdatera informationen i. Hantverkaren som fått en arbetsorder till ett uppdrag kan i sin tur skapa egna arbetsorder och exempelvis fördela uppgifterna till sina underentreprenörer som tidigare bjudits in i uppdraget eller till hantverkare inom den egna organisationen.


När hantverkaren startar arbetsordern ändras startdatum från preliminärt till att bli det faktiska startdatumet. Status ändras från Ej påbörjad till Pågående. Dessutom öppnas dokumentationsläget i arbetsordern. Finns det inga skapade utrymmen öppnas osorterade dokument. I annat fall öppnas det första utrymmet. Här kan hantverkaren ta bilder och lägga till noteringar under arbetets gång. Dessa bilder och noteringar visas direkt upp i MEPS kopplat till det utrymme som det dokumenterats i. Om det har utförts någon besiktning i MEPS så finns besiktningsprotokollet tillgängligt i Arbetsorder för att användas som stöd i arbetet. När hantverkaren är klar med sitt arbete ska arbetsordern slutföras. Status ändras från Pågående till Slutförd och det går inte längre att ändra eller lägga till något.

Aktivitet och Bransch i arbetsorder beta är initialt bara till för namnsättning av arbetsordern. Kopplingar till statistik och uppgjorda SLA:er saknas.