Underuppdrag kan endast skapas om uppdraget är ett försäkringsärende.

För att ett underuppdrag ska kunna skapas så behöver försäkringsbolaget aktivera funktionen genom att boka i rutan för ”UNDERUPPDRAG”, detta görs under fliken ”Försäkringsärende”


När detta är gjort kan försäkringsbolag eller entreprenör skapa ett underuppdrag genom att klicka på knappen ”+Underuppdrag”, som även den finns under fliken ”Försäkringsärende”.


 

När man klickat på denna knapp så skapas ett nytt uppdrag som har koppling till det ursprungliga uppdraget.


För en mer omfattande genomgång av hur dessa uppdrag skapas så kan du titta på denna film:
Kopplingen mellan huvuduppdrag och underuppdrag hittas som relaterade uppdrag: