All data i MEPS lagras och administreras i centraliserade databaser som tillhandahålls som en integrerad del av systemet. MEPS används för samarbete mellan olika parter i fastighetsskador och reparationsprocesser, information som är relevant läggs till och delas mellan parter i systemet.

Genom att använda sig av integrationen MEPS Webhooks kan du som kund i MEPS momentant ta del av information digitalt för att öka automatiseringen av era processer eller för att samla på er värdefull information om de uppdrag ni medverkar i.

MEPS Webhooks kan distribuera information om händelser i MEPS, detta sker genom att MEPS skickar meddelanden till ert system när en viss typ av händelse inträffar i MEPS. Ni kan konfigurera vilka händelser ni är intresserad av, vilket format ni vill ha samt var en specifik typ av meddelande ska skickas. Exempelvis kan MEPS skicka ett meddelande när ni som kund har accepterat en inbjudan till ett uppdrag eller när ett besluts tagit på en kalkyl i ett uppdrag där ni medverkar.

MEPS Webhooks är ett standardiserat gränssnitt för att konsumera händelsesdata från MEPS och Webhooks är en vedertagen teknik på marknaden för att utbyta data mellan system. Exempelvis kan man koppla ihop MEPS WebHooks med system som Zapier eller Microsoft Power Automate för att skapa enklare typer av automatiserade flöden.

För närvarande måste alla konfigurationer hanteras manuellt genom att kontakta CAB, i senare versioner av MEPS Webhooks kommer vi sannolikt tillhandhålla ett grafiskt gränssnitt i MEPS där ni som kund själva kan konfigurera och komma igång med MEPS Webhooks.

Vi kommer kontinuerligt utveckla MEPS Webhooks och lägga till fler meddelanden och format. Du som vill veta mer är välkommen att lämna intresseanmälan här.