Ett försäkringsbolag kan aktivera funktionen Underuppdrag i ett uppdrag.

Det innebär att det kan skapas nya underuppdrag som är länkadde till huvuduppdraget.


Huvuduppdrag
Underuppdrag
Därefter kan man enkelt växla mellan de olika deluppdragen från menyn.
Funktionen underuppdrag aktiveras av Försäkringsbolaget

Försäkringsbolaget eller Entreprenören kan lägga till nya underuppdrag.


En Guide hjälper dig att skapa underuppdrag där information från huvuduppdraget kan väljas och kopieras till underuppdraget.
Med kopieringsfunktionen kan du kopiera koder från huvuduppdrag till underuppdrag.

Valda koder kopieras och placeras i urklipp
Växla över till kalkylen i underuppdraget.
Klistra in kopierade koder i det länkade uppdraget.Vill du veta mer om den funktionen och hur den fungerar så kan du titta på den här instruktionsfilmen: