Tidigare har ett fuktprotokoll i MEPS varit knutet till en viss besiktning. När besiktningen har slutförts så har fuktprotokollet slutförts.


Nu är ett fuktprotokoll i stället knutet till ett uppdrag. Det betyder att man kan hantera och skapa fuktprotokollet både i besiktningen, arbetsordern och direkt i uppdraget. Fuktprotokollet lever under hela uppdragets livstid eller så länge som användaren önskar.  Fuktprotokollet kan markeras som slutfört och då genereras en fuktrapport.


Fuktpunkter kan som tidigare sättas ut på en planskiss. Färgen på dessa punkter är numer default gula i både MEPS ritverktyg och via Floor Plan Creator integrationen i MEPS

MEPS fuktprotokoll med mätpunkter

MEPS Fuktprotokoll innehåller en eller flera
mätpunkter.

Den innehåller också en Fritext som kan beskriva protokollet.Varje mätpunkt har ett antal grundinställningar som följer med genom hela uppdraget. Sedan kan man löpande tillföra nya mätvärden kopplat till mätpunkten. Därmed får man en historik över avfuktningens förlopp.Skapa MätpunkterMätpunkter kan skapas i samband med besiktningen...


... i appen MepsInspektion. 

... i ritverktyget FloorPlan Creator - FPC. (FPC stödjer endast funktionen mätpunkter i Androidenheter)Mätpunkter kan skapas på Webben...


... i uppdraget - meps.net... i arbetsordern work.meps.net 
Mätpunkter på Planskiss/Bild


De mätpunkter som skapts i fuktprotokollet blir tillgängliga i MEPS ritverktyg för bilder och planskiss. Inledningsvis är de gula. Önskar man ändra färgen så finns det möjlighet till det i ritverktyget. För den som använder Floor Plan Creator placeras  mätpunkterna på planskissen i samband med att de skapas.
Uppdatera mätpunkter

Fuktprotokollet är levande genom hela uppdraget. Varje mätpunkt kan löpande vid kontrollmätning ges nya mätvärden. Mätpunkten kan också ges ett målvärde som beskriver när avfuktningen kan anses vara klar.


 

Det går också att vid uppföljningsmätning lägga till nya mätpunkter om det behövs.


Uppdatering kan genomföras i Besiktnings-app, Arbetsorder och på WebbenBesiktningsrapport med Fuktrapport

Om man genomför en besiktning med mätpunkter och mätvärden en fuktrapport så sparas den aktuella fuktrapporten i besiktningsrapporten när besiktningen slutförs. Det innebär dock inte att fuktrapporten avslutas. Den kan kompletteras vidare för att redovisas i kommande besiktningsrapporter eller i en separat fuktrapport.Fristående Fuktrapport

Utöver den redovisning av mätpunkter och mätvärden som redovisas i vissa besiktningsrapporter kan man nu också skriva ut en separat fuktrapport. Denna rapport genereras först när fuktrapporten markeras som slutförd.