Avtalets Giltighetstid

Gäller från - Alla avtal har ett startdatum. Angivet startdatum styr när det går att använda avtalet för inbjudan av part i MEPS.


till och med - Om avtalet ges ett slutdatum kommer avtalet automatiskt att flyttas från Giltiga Avtal till Utgångna Avtal när slutdatum inträffar.


Det är fortfarande möjligt att bjuda in Part på utgångna avtal. MEPS ger en varning vid inbjudan om att avtalet är utgånget.Kopiera Avtal

Vid omförhandling av avtal kan det tidigare avtalet kopieras. Det kopierade avtalet kan då ges nya datum för giltighet. 


Både det kopierade avtalet och den nya kopian kommer att vara synliga i listan över aktiva avtal. De kommer båda att vara tillgängliga vid inbjudan av part. 


För att avsluta det kopierade avtalet måste avtalet inaktiveras manuellt i listan över avtal.Uppdatera avtal

Vid omförhandling kan befintliga avtal uppdateras. Det nya avtalet aktiveras då sömlöst vid ett angivet datum.


För att kunna uppdatera ett avtal måste det vid skapandet tilldelas ett externt id.


Vid uppdatering av ett avtal med externt id kan ett framtida datum sättas för den nya avtalsversionen.


Om avtalet är godkänt innan detta datum kommer den nya versionen då inträda som giltig och den gamla blir inaktiverad per automatik.


Den nya versionen kommer synas som giltigt under avtal efter godkännande av motpart men är ej möjligt att välja i uppdrag innan datumet inträtt.