Här finns möjlighet att skapa Grupper som till exempel avdelningar eller städer för företaget. Dessa kan sedan kopplas till uppdrag eller användare och underlättar sökning och filtrering av uppdrag.


Du behöver lägga till de branscher som ditt företag arbetar inom samt eventuella branscher via underentreprenörer. Dessa branscher kommer att användas i avtalen.