Mitt konto och Vårt Företag

Mitt konto - Kontaktuppgifter
Under Mitt konto finner du dina personliga uppgifter.  Du kan ange vilka grupper du tillhör samt se vilka roller du tilldelats. Grupper skapas av företage...
Ons, 20 sep., 2023 vid 9:49 F.M.
Mitt konto - Frånvaro
För att lättare kunna planera dina uppdrag är det bra att registrera om en användare är frånvarande. Du eller Mepsadministratören kan anmäla frånvaro under ...
Ons, 20 sep., 2023 vid 9:44 F.M.
Mitt konto - Notifieringar
Under fliken Notifieringsinställningar ställer du in om du vill ha notifieringar för olika händelser som till exempel inbjudningar, besiktningar eller be...
Ons, 20 sep., 2023 vid 9:45 F.M.
Mitt konto - Byta lösenord
Du har möjlighet att byta ditt lösenord för inloggning under fliken Byt lösenord.  Du kan även se säkerhetshändelser på din användare.  För att byta lösen...
Ons, 20 sep., 2023 vid 9:49 F.M.
Vårt företag - Kontaktuppgifter
Vårt företag Under fliken Vårt företag finner du uppgifter om ditt företag, till exempel ditt CID (Meps licensnummer). Observera att du behöver medd...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:52 E.M.
Vårt Företag - Grupper och Branscher
Här finns möjlighet att skapa Grupper som till exempel avdelningar eller städer för företaget. Dessa kan sedan kopplas till uppdrag eller användare och unde...
Tors, 23 nov., 2023 vid 11:16 F.M.
Vårt Företag - Affärsenheter
Funktionen Affärsenheter i Meps möjliggör att dela upp en organisation så att olika avdelningar (uppdelat på ort eller segment) eller varumärken kan hantera...
Fre, 15 mar., 2024 vid 2:03 E.M.
Vårt Företag - Användare
Meps administratören har behörighet att lägga till eller administrera användare i Meps. Vill du skapa en ny användare klickar du på +Användare. Klicka på ko...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:54 E.M.
Vårt Företag - Försäkringsvillkor
(Gäller endast Försäkringsbolag) Försäkringsbolaget skapar försäkringsvillkor som styr alla avskrivningarna enligt gällande försäkring. Försäkringsbolaget ...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:55 E.M.
Vårt Företag - Avtals- och uppdragsinställningar
Avtalsinställningar Vid fliken Avtalsinställningar väljer du vilken roll företaget ska ha som avtalspart. Du kan vara både Beställare och Utförare (som Huv...
Sön, 28 Maj, 2023 vid 1:56 E.M.