(Gäller endast Försäkringsbolag)

Försäkringsbolaget skapar försäkringsvillkor som styr alla avskrivningarna enligt gällande försäkring.
Försäkringsbolaget kan även importera redan skapade villkor. Ett villkor kan väljas in i ett försäkringsärende. Villkorets regler tillämpas då automatiskt i försäkringsärendets kalkyl.